Technologie a reference Kapsch

Naše řešení vycházejí ze zkušeností našich pracovníků v různých částech světa. Pomocí technologií používaných v systémech po celém světě pomáháme definovat budoucnost řidičů, provozovatelů silnic a poskytovatelů komerčních služeb formou inovativních dopravních aplikací. 

Díky 280 referenčním projektům realizovaným ve 44 zemích na všech pěti kontinentech a díky téměř 70 milionům dodaných palubních jednotek a více než 18000 vybavených jízdních pruhů patří firma Kapsch TrafficCom k celosvětově uznávaným dodavatelům systémů elektronického výběru mýtného. Dokončení a zahájení provozu celostátního systému elektronického výběru mýtného v Polsku a nové projekty, jejichž realizací jsme byli nedávno pověřeni, nám dávají dobrý důvod k optimistickému pohledu do budoucnosti.

V České republice Kapsch navrhl, vyvinul, vyrobil, instaloval, integroval a implementoval tento složitý elektronický systém pro výběr mýtného ve více jízdních pruzích za pouhých devět měsíců. Vybudování systému zahrnovalo rovněž zřízení celostátní sítě pro distribuci palubních jednotek s možností platby předem i následné platby, a také zřízení vícejazyčného střediska podpory. Kapsch poskytuje kompletní provozní služby pro Českou republiku od ledna 2007. Kontrakt byl uzavřen na celkem 10 let.

V roce 2009 vybavil Kapsch české dálnice D1, D2 a D5 celkem 46 variabilními informačními tabulemi. Dalších 30 variabilních informačních tabulí bude instalováno v průběhu roku 2010 na českých dálnicích D1, D2 a D5. Pro účely řízení a plánování provozu je prováděn rozsáhlý sběr dat v reálném čase včetně generování dat historických prostřednictvím elektronického systému výběru mýtného. Pro tyto účely je použita telematická platforma Kapsch, která umožňuje ŘSD ČR získávat informace o cestovních časech a úrovni služeb, dopravní statistiky i analytická data o plynulosti silničního provozu pro celou zpoplatněnou silniční síť nákladově efektivním způsobem. Tato data jsou pak ve formě XML dodávána Českému národnímu dopravnímu řídícímu a informačnímu středisku. Zde jsou tato data používána pro řízení a plánování silničního provozu podle aktuálních potřeb. Implementace systému pro řízení dopravy pro Českou republiku v úseku 0–246,8 km dálnice D1 byla Českým ministerstvem dopravy pozastavena z důvodu výstavby pražského městského okruhu.

 V roce 2008 implementoval Kapsch hybridní pilotní systém Kapsch Area za účelem testování budoucích koncepcí výběru mýtného. Na testování se podílelo 10 000 vybraných uživatelů. Prostřednictvím testování satelitní lokalizace (GNSS) v kombinaci s technologií DSRC se bude celý systém dále vyvíjet k hybridní, ještě flexibilnější koncepci. S využitím obou technologií v integrovaném systému bude ŘSD ČR schopno řešit nové potřeby dopravní politiky v České republice nyní i v budoucnosti.

Řešení Kapsch v oblasti telematicky a dopravních systémů: