Bohuslav Sobotka s Miroslavem Kalouskem mluvili o mýtném

V Otázkách Václava Moravce se utkali premiér vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD) s lídrem opoziční TOP09 Miroslavem Kalouskem. Kromě uprchlictví a hrozby terorismu se na přetřes dostala také aktuální otázka přípravy mýtného tendru. Kvůli neřešení situace opozice vyvolala mimořádnou schůzi sněmovny k mýtnému, která se uskuteční ve čtvrtek 28. ledna.

Václav MORAVEC, moderátor

Teď mi odpovězte stručně na tu otázku. Vy si vybíráte kritiku vlády možným svoláním mimořádné schůze Poslanecké sněmovny k problematice mýta. Co by mělo být, protože předpokládám, že vám ten program schůze neprojde a že půjde jenom o upozornění na tendr kolem mýta. Co by mělo být cílem té mimořádné schůze, pokud by prošel její program? Stručná, jasná odpověď.

Miroslav KALOUSEK, předseda strany, poslanec /TOP 09/

Cílem je usnesení, ve kterém bude vláda zavázána, že do nějakého data už konečně něco udělá, protože 2 roky v tom neudělala vůbec nic a hrozí tady skutečně vážný problém, protože se jedná o velké peníze na straně jedné, na straně druhé o nějakou elementární představu transparentního jednání při výběru tak velkého dodavatele. Obojí je dramaticky zanedbáno, prostě ať pan ministr Prachař nebo pan ministr Ťok neudělali vůbec nic.

Václav MORAVEC, moderátor

Udělali.

Miroslav KALOUSEK, předseda strany, poslanec /TOP 09/

Neudělali nic.

Václav MORAVEC, moderátor

Dan Ťok začal, začal přes audit celý ten systém...

Miroslav KALOUSEK, předseda strany, poslanec /TOP 09/

Začal a přesto sestavil komisi, rozpustil komisi, nestalo se, nestalo se prostě vůbec nic, což samozřejmě není primárně odpovědnost jenom pana ministra, je to odpovědnost celé vlády. Takže jsme chtěli vládu, pokud k tý schůzi dojde, tak budeme chtít vládu svým usnesením jako Poslanecká sněmovna, kontrolní orgán vlády, zavázat k nějakému konkrétnímu datu, aby už došlo k nějakému srozumitelnému výstupu.

Václav MORAVEC, moderátor

Pane premiére, dojde k nějakému srozumitelnému výstupu? Protože harmonogramů jste si schvalovali několik v souvislosti s mýtem za ty 2 roky, co jste premiérem České republiky.

Bohuslav SOBOTKA, premiér, předseda strany /ČSSD/

Tak já myslím, že je zřejmé, že prvotním úkolem vlády musí být zajistit výběr mýta i po 1. lednu roku 2017.

Václav MORAVEC, moderátor

To se stane.

Bohuslav SOBOTKA, premiér, předseda strany /ČSSD/

To znamená, mýtný systém musí fungovat, nesmí vzniknout jakékoliv hospodářské škody. Současně ale musí také být zajištěno přesoutěžení. Ministr dopravy loni na podzim přinesl do vlády harmonogram jednotlivých kroků, tak jak budou probíhat k tomu, aby došlo tedy k přesoutěžení. Dohodli jsme se, že proběhne tedy přesoutěžení na 3 roky toho stávajícího systému v té jeho stávající technologické podobě a během toho období bude vypsáno výběrové řízení na technologicky neutrální provoz toho systému v následujících letech.

Václav MORAVEC, moderátor

To se nedá už ale stihnout. Ano.

Bohuslav SOBOTKA, premiér, předseda strany /ČSSD/

Zítra, zítra na jednání vlády budeme probírat zprávu, kterou předkládá ministr dopravy. Předpokládám, že to bude předmětem jednání koaliční rady, která se schází zítra po jednání vlády a určitě budeme chtít slyšet, jak ministr dopravy plní harmonogram, který zaprvé sám do vlády předložil a zadruhé pro něj získal souhlas vlády a usnesení vlády je pro ministr závazné. Takže pro nás je důležité, je to ministr koaličního partnera, tak pro sociální demokracii je důležité, aby byla plněna usnesení vlády, na kterých jsme se všichni dohodli a aby bylo zajištěno, že nedojde k ohrožení výběru mýta od 1. ledna příštího roku a musí to být zajištěno zákonnými prostředky, to znamená například v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Miroslav KALOUSEK, předseda strany, poslanec /TOP 09/

Já nechci jít do zbytečných podrobností, protože to by si zasloužilo samostatnou hodinu, takhle tématika. Ale myslím si, že i vy sám, pane premiére, si musíte být vědom, když tohle říkáte na konci ledna, že splnění všech těchto podmínek, čistota zákona o zadávání veřejných zakázek a zajištění výběru mýta se prostě do 1.1.17 stihnout nedá.

Bohuslav SOBOTKA, premiér, předseda strany /ČSSD/

Pane předsedo, my máme diferencovaný harmonogram a ministr dopravy nás ujistil opakovaně, ať už na jednání vlády nebo na jednání koaliční řady, že postupuje a bude postupovat podle tohoto harmonogramu.

Václav MORAVEC, moderátor

A vy mu věříte?

Bohuslav SOBOTKA, premiér, předseda strany /ČSSD/

Zítra, no já zítra očekávám, že nám dá informace o tom, v jakém stavu je tedy příprava výběru provozovatele na tu kratší dobu, na ty 3 roky u toho stávajícího systému mýtného, no a jak pokračuje příprava toho velkého tendru, který by měl být technologicky neutrální a který by se měl odehrát v příštích letech. Je jasné, že prioritní teď je, aby ten systém mohl fungovat i po 1. lednu příštího roku. 

Václav MORAVEC, moderátor

A vy budete souhlasit s jednacím řízením bez uveřejnění, což je pravděpodobná cesta toho kratšího řešení, toho tříletého, abychom se v tom neztratili.

Bohuslav SOBOTKA, premiér, předseda strany /ČSSD/

No harmonogram s něčím takovým i počítá. Harmonogram počítá s tím, že bude výběrové řízení.

Václav MORAVEC, moderátor

No tak uzpůsobíte harmonogram.

Bohuslav SOBOTKA, premiér, předseda strany /ČSSD/

No já vycházím z toho, co vláda rozhodla a co vláda schválila a znovu opakuji, pro nás vzhledem k tomu, že se jedná o ministra, který je ministrem z našeho koaličního partnera ve vládě, tak pro nás jediný nástroj, jak kontrolovat jeho činnost z pohledu sociální demokracie, je kontrolovat ji přes usnesení vlády a to se týká mé pozice jako předsedy vlády. To znamená, platí usnesení vlády a ministr má povinnost pohybovat se v jeho rámci a to se týká i ministra Ťoka.

Miroslav KALOUSEK, předseda strany, poslanec /TOP 09/

Pane premiére, já chápu, že jako předseda vlády těžko můžete teď říkat něco jiného, ale kdybyste 100% věřil tomu, že se to opravdu dá zvládnout, tak bych si vás vážil o něco méně, než si vás vážím. Rozumím, že takhle musíte mluvit, ale nemůžete tomu věřit.

Václav MORAVEC, moderátor

O něco více byste vážil, vy jste řekl méně.

Miroslav KALOUSEK, předseda strany, poslanec /TOP 09/

A konec... Pardon. Kdyby tomu opravdu věřil, tak bych si ho vážil o něco méně, protože bych pochyboval o schopnosti nějakého úsudku. Uvidíme, ukážou nám příští měsíce. Oba 2 víme, že se to stihnout nedá, že je to vážný problém a že ho bude muset vláda nějak řešit. A je to zanedbaný problém. Času na to bylo dost.

Václav MORAVEC, moderátor

Pane premiére, když se bude ten harmonogram zítra upravovat, budete s tím spojovat nějaké personální otázky ve vládě? Jasná odpověď.

Bohuslav SOBOTKA, premiér, předseda strany /ČSSD/

Já zatím nemám návrh na to, aby se upravoval zítra harmonogram na jednání vlády a já si to dost dobře...

Václav MORAVEC, moderátor

Pokud by přišla úprava toho harmonogramu...

Bohuslav SOBOTKA, premiér, předseda strany /ČSSD/

Já si to dost dobře, pane redaktore, nedokáži představit, byť to byly jenom 2 roky z pohledu těch 10 provozu mýtného systému, tak to přesto byly 2 roky, vyměnili se 2 ministři dopravy, respektive je tam druhý ministr dopravy během naší vlády. Těch personálních změn mnoho nebylo. Jedna z nich se dotkla právě resortu dopravy. A když jsem uváděl pana ministra Ťoka do úřadu, tak toto byla jedna z klíčových priorit, kterou jsem mu kladl na srdce, poučit se z toho, co probíhalo v těch uplynulých letech, jak ta příprava byla zanedbána a dohnat to zpoždění, které tady existuje a zajistit, aby nebyl ohrožen výběr mýta v tom stávajícím systému.

Václav MORAVEC, moderátor

Ještě jednou, můžete mi jasně odpovědět, pokud by přišel návrh na upravení harmonogramu, který vláda schválila v loňském roce, mělo by to podle vás jako premiéra, který je zodpovědný za personální politiku, nějaké personální důsledky? Jasná odpověď.

Bohuslav SOBOTKA, premiér, předseda strany /ČSSD/

Tak já myslím, že cokoliv by se stalo vážného v rozporu s tím, co je cílem vlády, to znamená zajistit hladký výběr mýta i po roce 2017, tak to může mít přirozeně personální důsledky. Ale já teď nechci předjímat jednotlivé varianty vývoje. Zítra budeme projednávat informaci ministra dopravy o tom, jakým způsobem je harmonogram plněn, budeme o tom jednat na koaliční radě. Určitě se o tom bude diskutovat příští týden i na jednání Poslanecké sněmovny. A musím říct, že je to vážný problém a já to rozhodně nechci, nechci bagatelizovat.

Václav MORAVEC, moderátor

Takže by to mělo personální důsledky, změna harmonogramu.

Bohuslav SOBOTKA, premiér, předseda strany /ČSSD/

A pokud to ten problém není schopna řešit koaliční strana, která tedy nominovala ministra dopravy, tak se tím bude muset zabývat celá koalice a bude se tím muset zabývat celá vláda. 

Václav MORAVEC, moderátor

Takže by to mělo personální důsledky?

Bohuslav SOBOTKA, premiér, předseda strany /ČSSD/

Pokud nastane vážný problém, tak logicky to bude mít personální důsledky. Ale to se týká kteréhokoliv ministra. Když prostě kterýkoliv ministr nezvládne svoji roli a ty úkoly, které má před sebou, pokud nebude zajištěno, že tady bude probíhat hladký výběr mýta i v příštím roce, tak to logicky musí mít personální důsledky.

Václav MORAVEC, moderátor

Kterého ministra vy považujete z pohledu opozice za nejslabší článek vlády, když prezident republiky například říká, je to Jiří Dienstbier a ministr sociální demokracie, kterému zatím neprošel žádný zákon.

Miroslav KALOUSEK, předseda strany, poslanec /TOP 09/

Já nechci hodnotit výkony jednotlivých ministrů, od toho je premiér. Já jsem lídr opoziční strany. Ten hodnotí vládu jako celek. To znamená, i problém v mýtu je z mého pohledu problém vlády a ne konkrétního ministra. To, kde vidím nejslabší nebo nejbolavější místo vlády, je onen permanentní, gigantický konflikt zájmů, který prostě spočívá v pozici ministra financí, který je také podnikatelem, kterému vláda příznivě upravuje jeho legislativní prostředí v daních, který si nechal upravit dotační podmínky z Evropské unie z 20 % na 40, který má na krku Agrotec, který má na krku, který má na krku Čapí hnízdo. Víte, ta doba se změnila. Já, když si vzpomenu, proč museli odcházet lidé, jako třeba pan ministr Drobil nebo tak, tak kdyby kterýkoliv ministr v bývajících časech měl desetinu takových problémů jako pan ministr Babiš, tak by ho to spolehlivě zlikvidovalo. Tady se nic neděje.

 

Čtěte dále