Charakteristiky mýta

České mýto má jako projekt mnoho pozitivních charakteristik, ať už v ekonomické nebo výkonností rovině.

Rychlá návratnost investice - již po sedmi měsících provozu systému dosáhly celkové výnosy z mýta stejné částky jako náklady na jeho výstavbu.

Rozpočtová neutrálnost - mýtný projekt byl od samého počátku bez nároků na státní rozpočet = stát si vymínil ve smlouvě, že bude primární náklady na dodávku mýtného systému splácet postupně, v horizontu 4 let od jeho startu (až získá od kamionů peníze ze samotného výběru mýta).

Bezrizikové „kvaziPPP“ financování - úspěšný projekt spolupráce soukromého a veřejného sektoru, kdy dodavatel projekt výstaby systému sám zafinancoval, zrealizoval a nesl veškerá rizika jeho spouštění. 

Dlouhodobá obnova systému - smluvní provozovatel dle smlouvy trvale modernizuje a obnovuje součásti mýtného systému, čímž nejen zvyšuje/udržuje vysokou hodnotu systému v majetku státu, ale prodlužuje i jeho živostnost.

Vysoká účinnost výběru mýta - celková výkonnost českého systému elektronického výběru mýta, jako klíčový výkonností parametr měřená nezávislým auditorem, dlouhodobě přesahuje 99,6 %.

Velké garance a záruky - dodavatel a provozovatel pod vysokými sankcemi ručil a ručí za plnou funkčnost a účinnost mýtného systému v rukou státu. 

Pro stát výhodná mýtná smlouva - smlouva na dodávku a provoz systému byla již součástí zadávací dokumentace tendru a všichni uchazeči ji museli dopředu podepsat. Zadání přeneslo obrovské garance a odpovědnosti za spuštění a provoz systému na vítěze tendru. Smlouvy pro stát výhodně zafixovaly provozní náklady na příštích deset let, bez ohledu na rizika, inflaci nebo růst externích nákladů (energie apod.).


Čtěte dále