Polemika: Ťok (MD) proti Rafajovi (ÚOHS)

12. ledna 2016

Lidové noviny - Na stránkách deníku se rozhořela přestřelka mezi šéfem resortu dopravy Danem Ťokem (za hnutí ANO) a předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petrem Rafajem. Spor se týká rozhodnutí úřadu o zrušení zakázky zadané bez výběrového řízení ministerstvem dopravy firmě Deloitte.

Kauza Deloitte – vyhnívací taktika Petra Rafaje

Ministerstvu dopravy bylo minulý týden doručeno nepravomocné rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v kauze Deloitte, které obsahuje dvě věci. Jednak nám ukládá pokutu 250 tisíc korun, a zároveň zakazuje plnění ze smlouvy se společností Deloitte, která má radit ministerstvu dopravy s problematikou elektronického mýtného. Celé rozhodnutí je velmi podivné a značně zmatečné. Předně, ÚOHS s námi vede správní řízení, ve kterém vydal dosud nepravomocné rozhodnutí. Nicméně zákon neumožňuje, aby se na základě nepravomocného rozhodnutí o správním deliktu rozhodovalo o zákazu plnění smlouvy. Správný postup by byl takový, že ÚOHS dokončí správní řízení o správnímdeliktu, byl-li však „delikt“ vůbec spáchán, následně je nezbytné, aby toto rozhodnutí nabylo právní moci, a až poté na základě dalšího řízení může rozhodnout o zákazu plnění, budou-li však pro takové rozhodnutí podmínky. Pan předseda ÚOHS Petr Rafaj by měl věnovat méně času komentování nepravomocných rozhodnutí svého úřadu, zato více času studiu zákona, na jehož zachovávání má jeho úřad dohlížet.

Spíše to vypadá tak, že pan předseda Rafaj nemá odvahu zakázat plnění přímo (vyloučit odkladný účinek a přijmout odpovědnost za následky takového rozhodnutí), namísto toho vydal „mediální“ zprávu. Ministerstvo dopravy samozřejmě podá rozklad, o kterém podle zákona bude rozhodovat pan předseda Rafaj. Jenže on o něm bude rozhodovat rok až dva (jak je u orgánu dohledu bohužel zcela běžné), a my můžeme nadále služby firmy Deloitte využívat. Pro ilustraci poměrů: všechna rozhodnutí, která ÚOHS vůči ministerstvu dopravy ČR v posledním období vydal, jsou nepravomocná. Téměř u všech jsme podali rozklad, u žádného dosud předseda Rafaj nerozhodl. Například rozhodování ve věci Centrálního registru vozidel trvá již déle než čtyři měsíce – to je jeho „vyhnívací“ taktika.

Perlička nakonec. Rozhodnutí, které má více než 40 stran, vydal ÚOHS 26 hodin poté, co dostal poslední vyjádření od ministerstva dopravy. A to v těch 26 hodinách byla ještě jedna noc!

DAN ŤOK, Autor je ministr dopravy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mám obavy o veřejné zakázky v resortu dopravy

Po komentáři ministra dopravy Dana Ťoka (Kauza Deloitte – vyhnívací taktika Petra Rafaje, Lidové noviny 11. ledna) mi nezbývá nic jiného než i v novém roce pokračovat v „příjemné“ diskusi, kterou jsme spolu vedli po většinu roku předchozího.

Neznalost zákona

Z komentáře ministerstva dopravy je opět zřejmá zásadní neznalost zákona o veřejných zakázkách a správního práva obecně. Vypovídá o tom především tvrzení, že rozhodnutí o zákazu plnění smlouvy se společností Deloitte je zmatečné, konkrétně, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže měl nejprve rozhodnout pravomocně o spáchání deliktu a až poté uložit zákaz plnění smlouvy.

V prvostupňovém rozhodnutí, které úřad vydal, je zcela v souladu s platnou legislativou rozhodnuto jak o deliktu zadavatele, tak o uložení zákazu plnění smlouvy. Tento postup úřad vminulosti využil v řadě správních řízení a byl mnohokrát potvrzen rozhodnutími správních soudů. Podotýkám, že správní řízení bylo vedeno na návrh jednoho z potenciálních uchazečů, který kvůli postupu ministerstva dopravy neměl možnost o zakázku na poradce pro výběr mýtného systému soutěžit.

 Zcela vyloučená možnost

Podle pana ministra bych projevil odvahu, kdybych zakázal plnění smlouvy přímo. Tato možnost je samozřejmě v systému dvouinstančního rozhodování zcela vyloučena. Že je ministerstvo schopno ve svém mediálním prohlášení podobnou věc navrhnout, opět pouze ukazuje, jak hluboké jsou jejich nedostatky v právním vzdělání. Nelze se pak divit, že ministerstvo nedokáže správně zadat veřejnou zakázku. O budoucnost veřejných zakázek v resortu pana ministra Ťoka mám vzhledem k výše uvedenému skutečné vážné obavy. Nezbývá mi než panu ministrovi do nového roku popřát, aby si konečně na tuto práci našel schopné odborníky.

PETR RAFAJ, autor je předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže    

Čtěte dále